logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVávrik, Jozef

Tituly:

kazateľ

Životopisné dáta:

* 1757 – † 8. januára 1834, Nitra

Životopis:

Po kňazskej vysviacke v Nitre bol od r. 1780 kaplánom v Trenčíne, od r. 1783 farárom v Dežericiach, od r. 1790 v Adamovských Kochanovciach. V r. 1820 sa stal titulárnym kanonikom, assesorom. Od r. 1830 žil na dôchodku v Nitre, kde aj zomrel.
Tlačou mu vyšli jeden prejav a jedna homília Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Domino Josepho Kluch miseratione divina Episcopo Nitriensi dum die XVIII. Januari Anno M.D.CCCIX. officiose innotuisset Gratiosissimum praesulem VII. Decembris proxime evoluti Anno M.D.CCCVUI. pure Ecclesiastica installatione in munus suum Episcopale jam introductumfuisse. In contestationem devoti animi, pietatis, et communis gaudii: Nomine Hon. Districtus Trenchiniensis obtulis M.D.CCCIX. primis Diebus Februarii Josephus Vávrik, parochus Kochanocensis (Najdôst. p. biskupovi nitrianskemu Jozefovi Kluchovi, ktorý bol menovaný za biskupa 7. decembra 1808, pri nástupe do biskupského úradu 18. januára 1809, venuje v úcte v mene trenčianskeho dištriktu Jozef Vávrik, farár kochanovský, Trnava 1809, 8 s.).

Pramene:

Vagner, J.: Adatékok a Nyitrai székeskáptalan történetéhez. Nitra 1896, s. 344; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 320-321.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dežerice 1783 febr. 20. 1790 jún 8. Vávrik, Jozef farár
Adamovské Kochanovce 1790 - - 1830 - - Vávrik, Jozef farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945994Vávrik, JozefKázeň na Slawnosť Gozefa Kalazantiusa Wiznáwača Božího a pobožních Škol Horlivého zakladateľa, kteru pri ročitég slawnég Památce w Chráme Bozkém Trenčánském Skol Pobožnich powedal 1811