logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVaverčák, Štefan

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 23. decembra 1900, Spišská Belá, okr. Kežmarok – † 15. marca 1976, Vyšný Slavkov, okr. Levoča, poch. v Spišskej Belej

Životopis:

Študoval v malom seminári v Ružomberku, zmaturoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Teológiu absolvoval v diecéznom kňazskom seminári v Spišskej Kapitule, za kňaza ho vysvätili 23. mája 1926. Ako kaplán pôsobil v Spišskom Podhradí, v Ľubici, v Levoči, v rokoch 1932-1946 ako administrátor farnosti v Liptovskej Osade, v rokoch 1946-1951 ako farár v Spišskej Belej. V r. 1951 ho zatkli a odsúdili na päť rokov straty slobody za to, že neoznámil Štátnej bezpečnosti kňaza, ktorý chcel utiecť za hranice, a že prečítal pastiersky list. Väznený bol v Košiciach, Bratislave, Ilave, Leopoldove a vo Valdiciach. V rokoch 1955-1957 pracoval ako robotník na píle v Mníšku nad Hnilcom, od marca 1957 vypomáhal v pastorácii v Spišskom Podhradí, v rokoch 1957-1974 bol správcom farnosti vo Vyšnom Slavkove, potom začas žil u príbuzných v rodisku.
Počas účinkovania v Liptovskej Osade prispel k návratu do katolíckej Cirkvi tých veriacich, ktorí dočasne prestúpili do československej cirkvi. Pred koncom druhej svetovej vojny duchaprítomným a odvážnym vystupovaním odvrátil hroziacu tragédiu od obce, ktorú chceli Nemci za údajnú podporu partizánov vypáliť a všetkých mužov postrieľať; nemecké velenie presvedčil, že útočníci, ktorí prepadli nemeckú posádku, neboli partizáni, ale ruskí vojaci. Po vojne neprijal výhody ponúkané za účasť v protifašistickom odboji.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 244; Kapala, J.: Spomienky. Spring Valley 1980, s. 36-38; životopis (Adolf Hrubec 1994);
http://www.spisskabela.sk/files/mestske_noviny/2013/3_april_2013.pdf

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovská Osada 1932 mar. 15. 1946 máj 4. Vaverčák, Štefan farár
Spišská Belá 1946 - - 1951 - - Vaverčák, Štefan farár
Vyšný Slavkov 1957 - - 1973 - - Vaverčák, Štefan správca farnosti