logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovUzseróczy, Matúš Žigmund

Iné mená:

Uzseróczy Matthaeus, Sigismundus.

Životopisné dáta:

* 1657, Skalica – † 1731, Stupava, okr. Malacky

Životopis:

Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1678 stal bakalárom, v r. 1679 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v Pázmáneu. 6. októbra 1682 bol ustanovený za farára v Trstíne v Bratislavskej župe. Od 1. februára 1684 bol v Rohove, kde začal písať matriku a bol činný až do r. 1686. Dňa 30. júla 1691 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Ďure. Od 11. mája 1692 bol vo Vysokej pri Morave, od 2. júna 1699 v Stupave, kde v r. 1714 vykonal Imrich Pongrácz vizitáciu, ktorý o farárovi zaznamenal: 57ročný, 31 rokov kňazom. Inak, kúpil lúku za 200 florénov, aby sa z úrokov slávila každý mesiac svätá omša za zosnulých členov karmelskej kongregácie, ktorú sám uviedol v r. 1701. Tiež zakúpil pre nich zvon za 68 florénov a biele batistové obšité plátno za 83 florénov. Rozšíril kostol o kaplnky, z ktorých jedna je zasvätená tejto kongregácii, druhá s. Františkovi. Pod kostolom postavil kryptu. 20. apríla 1709 požiar strovil väčšiu časť obce. Na vrchu zhorenej kalvárie sú tiež kríže lotrov, Kristov kríž zostal nedotknutý. Preto sa značne zvýšila dôvera voči tejto kalvárii. 26. februára 1715 bol inštalovaný za bratislavského kanonika. Vtedy bol už apoštolským protonotárom. Na kapitule to dosiahol až na kustóda. On bol posledným zo stupavských farárov, ktorý nosil fúzy. Jeho podobizeň sa uchováva v refektári. Dobrodinca piaristov, básnik, matematik, spisovateľ.

Pramene:

Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 532; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 1006

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trstín 1682 okt. 6. 1684 - - Uzseróczy, Matúš Žigmund kaplán
Rohov 1684 feb. 1. 1686 - - Uzseróczy, Matúš Žigmund farár
Trstín 1686 - - 1691 - - Uzseróczy, Matúš Žigmund farár
Turčiansky Ďur 1691 júl 30. 1692 - - Uzseróczy, Matúš Žigmund farár
Vysoká pri Morave 1692 máj 11. 1699 jún 2. Uzseróczy, Matúš Žigmund farár
Stupava 1699 jún 2. 1715 - - Uzseróczy, Matúš Žigmund farár