logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTvrdý, Jozef

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 7. novembra 1868, Žilina – † 16. februára 1956, Žilina

Životopis:

Za kňaza bol vysvätený 5. augusta 1891 v Nitre. Ako kaplán pôsobil jeden rok v Kolároviciach, v r. 1893 v Dolnom Hričove, v rokoch 1894-1902 v Turzovke. V r. 1903 sa stal administrátorom v Lietave. V r. 1912 zložil prosynodálne skúšky a stal sa v Lietave farárom. V r. 1922 ho vymenovali za titulárneho dekana. Od r. 1928 zastával funkcíu dištriktuálneho inšpektora základných škôl a zároveň bol biskupským komisárom stredných škôl v žilinskom obvode. V r. 1938 ho penzionovali. Starobu prežíval v Žiline. Podľa správy okresného cirkevného tajomníka ako penzista býval v roku 1954 na Ulici medzi cintorínmi číslo 6. Vo februári 1954 poslal okresný cirkevný tajomník o ňom správu Slovenskému úradu pre veci cirkevné v Bratislave. Podľa nej býval vo vlastnom dome. Mal jedného nájomníka, ktorý mu mesačne platil 38,– Kčs, dôchodok mal vo výške 552,– Kčs a Karita mu mesačne priplácala 200,– Kčs. Jeho postoj k „ľudovodemokratickému“ zriadeniu bol podľa neho váhavý. Udržiaval styky s osobami bývalých politických strán, ktorí sa u neho v byte schádzali. Bol mimoriadne vzdelaný. Precestoval celú Európu. Bol však predovšetkým uvedomelým Slovákom. V čase uhorského štátu zažil zaznávanie i šikanovanie. Lietava bola ťažkou farnosťou. Mala desať dedín, ktoré boli v horskom prostredí ťažko dostupné. Dvere jeho fary boli otvorené nielen pre farníkov, ale aj pre návštevníkov Lietavského hradu, pre ktorých bolo vždy aj skromné občerstvenie. Zomrel na aterosklerózu.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 178; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 113; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kolárovice 1891 - - 1893 - - Tvrdý, Jozef kaplán
Dolný Hričov 1893 - - 1894 - - Tvrdý, Jozef kaplán
Turzovka 1894 - - 1903 - - Tvrdý, Jozef kaplán
Lietava 1903 - - 1938 - - Tvrdý, Jozef administrátor, farár
1938 - - - - - Tvrdý, Jozef dôchodca


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39018Svätá rodina19151Dr. Jozef Tvrdý: Sláva!
39024Svätá rodina19151Dr.J.Tvrdý Čistota v rodine,