logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTurkovič, Ján Alexej Ignác

Iné mená:

Turkovics Joannes, Alexius, Ignatius. Turkovič Ján Alexej Ignác.

Tituly:

prepošt

Životopisné dáta:

* Šenkvice, okr. Pezinok – † 1691, Bojnice

Životopis:

Zo Šenkvíc. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1856 stal bakalárom, v r. 1657 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári. V tom istom roku ho vysvätil nitriansky biskup. V r. 1663 dosiahol bakalára posvätnej teológie. Od r. 1662 bol v Bojniciach. 15. júla 1667 tam bol ustanovený za prepošta kuráta. 27. februára 1676 získal atestácie na požiadavky Beňovského v Sučanoch. Pre službu vo svojom kostole založil fundáciu pre dvoch klerikov v generálnom seminári v Trnave. Táto fundácia bol za Jozefa II. zabratá do fondu generálneho seminára. Bol farárom v Brezanoch, Chrenovci, Gajdli a Koši poručil na sväté omše každému sto zlatých florénov.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 370; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 998; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Handlová 1664 - - 1664 - - Turkovič, Ján Alexej Ignác farár
Chrenovec - Brusno 1666 - - - - - Turkovič, Ján Alexej Ignác farár
Bojnice 1667 júl 15. +1691 - - Turkovič, Ján Alexej Ignác farár