logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTrencsányi, František Ján

Iné mená:

Trencsányi Franciscus, Joannes. Trenchányi, Trencsányi, Trencháni František Ján

Životopisné dáta:

* Pruské, okr. Ilava – † 9. júla 1773, Ludanice, okr. Topoľčany

Životopis:

Pochádzal zo šľachtického rodu z Pruského. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1735 stal bakalárom, v r. 1738 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v r. 1740 v seminári sv. Štefana po štvrtom ročníku. 27. októbra toho roka bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petri. Od 8. júla 1745 bol v Háji, od 27. februára 1753 v Ardanovciach. Od 5. júla 1754 bol v Ludaniciach, kde 30. mája 1755 vykonal vizitáciu gróf Anton Révai, ktorý o farárovi zaznamenal: „Muž plný elánu do života pri presadzovaní tak veľkej Božej slávy, ako jeho neúnavná starostlivosť a pracovitosť v ardanovskom kostole, v ktorom bol prvý, priviedol ho do modernej a elegantnej podoby aj s farskou budovou; potom sa čoskoro očakáva aj vzkriesenie tohto.“ Sám v r. 1761 požehnal nový kostol, ktorý postavila Terézia Berényiová. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 995; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1740 okt. 27. 1745 - - Trencsányi, František Ján farár
Turčianske Teplice 1745 júl 8. 1753 feb. 27. Trencsányi, František Ján farár
Ardanovce 1753 feb. 27. 1754 júl 5. Trencsányi, František Ján farár
Ludanice 1754 júl 5. +1773 júl 9. Trencsányi, František Ján farár