logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTelgarecz, Tomáš

Iné mená:

Telgarecz Thomas. Tergarecz Thomas.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Z Dubovca v Gemerskej župe. V r. 1762 bol poslaný do Budína do seminára Szécsényianum, kde ukončil teológiu v r. 1767 po treťom ročníku. 11. februára toho roka bol poslaný za kaplána do Maďarského Seldína čiže Svodína. 5. apríla 1768 bol ustanovený za farára v Čoltove. Výmenou s Jurajom Lubigom obdržal Krásnohorské Podhradie, kde bol ustanovený 30. septembra 1769. S benefíciom bol začlenený do novozriadenej Rožňavskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 982

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čoltovo 1768 apr. 5. 1769 sept. 30. Telgarecz, Tomáš farár
Krásnohorské Podhradie 1769 sept. 30. - - - Telgarecz, Tomáš farár