logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTamaskovics, Ladislav

Iné mená:

Tamaskovics Ladislaus.

Životopisné dáta:

* Veľké Kostoľany, okr. Piešťany – † 21. januára 1781, Dvorníky, okr. Hlohovec

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1757 stal bakalárom, v r. 1758 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1761 po treťom ročníku. 12. apríla t. r. bol poslaný za kaplána v Dvorníkoch. 15. júna 1762 bol ustanovený za farára v Maduniciach. Naro 14. apríla 1771 v Dvorníkoch. V r. 1779 bol umiestnený do sekvestrácie čiže nútenej správy majetku kvôli kompenzovaniu cirkevných peňazí. Tam 17. januára 1780 sa konala Baťánova vizitácia. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 979

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Madunice 1762 jún 15. 1771 apr. 14. Tamaskovics, Ladislav farár
Dvorníky 1771 apr. 24. +1781 jan. 21. Tamaskovics, Ladislav farár