logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzvidrán, Ondrej

Iné mená:

Szvidrán Andreas.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1777 – † 4. mája 1847, Topoľčany

Životopis:

Teológiu absolvoval v arcibiskupskom seminári v Bratislave v r. 1800 po štvrtom ročníku. Ako kaplán pôsobil v Holíči. V r. 1806 sa stal farárom v Malých Hosťach. Odtiaľ prešiel v mesiaci júli 1811 do Prašíc. 13. augusta 1819 obdržal Topoľčany. V r. 1823 sa stal dekanom rovnomenného dištriktu. Bol prísediacim súdnej tabule Nitrianskej župy. Zomrel vo veku 70 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 976

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malé Hoste 1806 - - 1811 - - Szvidrán, Ondrej farár
Prašice 1811 júl - 1819 aug. - Szvidrán, Ondrej farár