logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzomolányi, Juraj (Trstín, 1591)

Iné mená:

Szomolányi Georgius.

Životopisné dáta:

* 1591 – † 1656, Trstín, okr. Trnava

Životopis:

V r. 1630 bol farárom vo Vištuku. Zúčastnil sa synode, slávenej 4. a 5. októbra toho roka v Trnave. V r. 1631 tam vykonal vizitáciu Juraj Draškovič, ktorý o farárovi zaznačil: „Minulo mu 40 rokov. Na literárnych štúdiách strávil nemnohé diela. Najradšej má breviár, o ktorom tvrdí, že ho recituje usilovne.“ Od apríla 1648 až do r. 1656 predsedal farnosti Trstín v Bratislavskej župe. Podľa iných zomrel už v r. 1640.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 972

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vištuk 1630 sp. - 1640 - - Szomolányi, Juraj (Trstín, 1591) farár
Trstín 1648 apr. - 1656 - - Szomolányi, Juraj (Trstín, 1591) farár