logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzőlősy, Melichar

Iné mená:

Szőlősy Melchior. Szöllössy Melchior.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

5. júna 1715 bol ustanovený za farára v Zemnom. 10. augusta 1716 bol prijatý od heretikov a benedikovaný kostol v Nedede, zabezpečený potrebnými vecami preloženými z Vlčian. Už predtým sa stalo, že 10. júla toho roka bol ustanovený za farára v Dubníku. Od 21. júna 1719 bol v Pustých Úľanoch, kde bol činný až do r. 1720.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 973

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zemné 1715 jún 5. 1716 aug. - Szőlősy, Melichar farár
Dubník 1716 júl 10. 1719 - - Szőlősy, Melichar farár
Pusté Úľany 1719 jún 21. 1720 - - Szőlősy, Melichar farár