logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzentmiklósy, Martin

Iné mená:

Szent-Miklósy Martinus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Z Transylvánie. Od r. 1654 bol farárom v Tekovských Lužiankach, teraz filiálke Tekovských Lužian. V r. 1657 tam vykonal vizitáciu Ondrej Szily, ktorý o ňom zaznamenal: „Filozof, subdiakon, licenciát. 30ročný, vo farnosti tri roky.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 962

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tekovské Lužany 1654 sept. 9. 1660 júl - Szentmiklósy, Martin farár