logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzentkirályi, Juraj

Iné mená:

Szent-Királyi Georgius.

Životopisné dáta:

* 1645 – † po r. 1695

Životopis:

Teológiu ukončil v Pázmáneu po treťom ročníku. 25. apríla 1673 bol ustanovený za farára vo Veľkej Pake, kde pracoval až do r. 1676. Od 26. februára 1687 pôsobil v Nagy-Magyar, kde 7. júla 1689 vyárendoval opustený pozemok Ladislavovi Sándorovi, čo neskôr poskytlo príčinu dlhého sporu. Odtiaľ prešiel v r. 1691 do Dunajskej Strede, kde v r. 1695 vykonal vizitáciu Štefan Illyés, ktorý o farárovi zaznamenal: „50ročný, 22 rokov kňazom, v tejto farnosti 4 roky.“ V tom istom roku dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 961

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľká Paka 1673 apr. 25. 1676 - - Szentkirályi, Juraj farár
Zlaté Klasy 1687 feb. 26. 1691 - - Szentkirályi, Juraj farár