logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzentbenedeki, František

Iné mená:

Szent-Benedeki Franciscus.

Životopisné dáta:

† 1653, Veľké Zálužie, okr. Nitra

Životopis:

Od r. 1630 študoval filozofiu v Pázmáneu, kde sa v r. 1631 stal bakalárom. Nato sa stal farárom v Komjaticiach, kde v r. 1634 vykonal vizitáciu Ján Solnensis, ktorý o farárovi zaznamenal: „Chovanec Jeho Eminencie. Každodenne celebruje sviatosti. Milosť Jeho Eminencie očakáva za šestnástiny prijaté za vinice.“ 3. januára 1636 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika, ponechajúc si farnosť. 5. júla toho roka vykonal predvolanie tých, ktorí upierali farárovi v Kýre sabatály z nejakého mlyna. V r. 1641 sa stal farárom vo Veľkom Záluží, kde v tom roku prijal atestácie. V r. 1643 sa stal turnianskym archidiakonom. V testamente z odkúpeného kapitálu Turkov zariadil 200 florénov pre svojho brata, 300 florénov na fundáciu pre emeritných farárov a 1000 florénmi navýšil votívne omše v kostole Všetkých svätých.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 959

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Komjatice 1634 a 1636 - sp. - Szentbenedeki, František farár
Veľké Zálužie 1641 sp. - - - - Szentbenedeki, František farár