logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzékesváry, Imrich

Iné mená:

Székesváry Emericus. Székesváry Imrich.

Tituly:

asesor

Životopisné dáta:

* 15. (17.) júl 1851, Levice – † 1917, Gbelce, okr. Nové Zámky

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy, nar. 17. júla 1851, Levice. Vysvätený bol 26. júla 1874. Pôsobil ako kaplán v meste Sládkovičovo, 1880 kaplán v obci Mužla, 1885 kaplán v meste Komárno, 1887 administrátor, 1888 farár v obci Gbelce, 1907 prísediaci Budapešť(HU).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 956; Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905; Schem. 1915.
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sládkovičovo 1874 - - 1880 - - Székesváry, Imrich kaplán
Mužla 1880 - - 1885 - - Székesváry, Imrich kaplán
Komárno 1885 - - 1887 - - Székesváry, Imrich kaplán
Gbelce 1887 - - 1888 - - Székesváry, Imrich administrátor
Gbelce 1888 - - +1917 - - Székesváry, Imrich farár 1907 prísediaci