logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzecsányi, Viliam

Iné mená:

Szecsányi de Nemesjácz Vilhelmus.

Tituly:

honorárny kanonik, dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 28. mája 1822, Horné Obdokovce, okr. Topoľčany – † 17. decembra 1905, Topoľčany

Životopis:

Pochádzal z nižšej šľachty. Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu vo Viedni. 20. júla 1847 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Šamoríne a od r. 1848 v Piešťanoch. 17. septembra 1853 bol ustanovený za farára v Malých Hosťach. 20. augusta 1860 bol preložený do Prašíc. 27. novembra 1870 sa stal dekanom topoľčianskeho dištriktu. V r. 1888 bol menovaný za ostrihomského honorárneho kanonika. V r. 1890 prešiel do farnosti Topoľčany.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 955;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malé Hoste 1853 sept. 17. 1860 - - Szecsányi, Viliam farár
Prašice 1860 aug. 20. 1889 - - Szecsányi, Viliam farár
Topoľčany 1889 - - 1905 dec. 17. Szecsányi, Viliam farár