logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzakváry, Ján

Iné mená:

Szakváry (Szakstetter) Joannes.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 18. decembra 1801, Trnava – † 21. septembra 1868, Dunajská Streda

Životopis:

Ako člen Rehole sv. Benedikta po absolvovaní 8 mesiacov štúdia ukončil v r. 124 filozofiu a teológiu v trnavskom seminári Marianum. V r. 1825 čakal v kňazskom seminári v Ostrihome, kde bol 25. marca toho roka vysvätený za kňaza. Štvrť roka bol prebendátom v Bratislave a potom pôsobil ako sukcentor 2 roky 3 mesiace. Zároveň bol kazateľom a kaplánom v kostole Najsv. Spasiteľa. 3. marca 1828 obdržal farnosť Veľká Paka. Odtiaľ bol 3. februára 1830 preložený do Dunajskej Stredy. V r. 1834 sa stal zastupujúcim a potom riadnym dekanom rovnomenného dištriktu. V r. 1862 bol menovaný za ostrihomského čestného kanonika. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 951

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľká Paka 1828 mar. 3. 1830 - - Szakváry, Ján farár
Dunajská Streda 1830 - - +1868 sept. 21. Szakváry, Ján farár