logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠuráb, Jozef

Iné mená:

Šurab

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 24. marca 1939, Krásno nad Kysucou, okr. Čadca

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 23. júna 1963 vysvätený za kňaza. V rokoch 1963-1967 bol kaplánom v Turzovke, v rokoch 1967–1971 v Kysuckom Novom Meste. V r. 1971 sa stal administrátorom v Dolnej Tižine a hneď nato v Divine, kde pôsobil do r. 1982. V rokoch 1982–1991 bol správcom farnosti vo Varíne, v rokoch 1991-1996 v Hornej Súči, v rokoch 1996–2000 vo Višňovom, pričom mu bol v r. 1999 udelený titul honorárneho dekana. V rokoch 2000–2003 bol farárom v Žabokrekoch nad Nitrou, v rokoch 2003–2008 farárom v novozriadenej farnosti Rajecké Teplice. V rokoch 2008–2011 pôsobil ako výpomocný duchovný vo farnosti Kysucký Lieskovec. Na odpočinku žije v Lodne.
Je jedným z kňazov, ktorí napísali svoje svedectvo o primíciách. Toto svedectvo uverejnil Peter Caban v r. 2009 vo svojej knihe Primičná omša; Teológia, dejinný vývin a liturgická prax na s. 133-134.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 159;
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 47.
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 194.
https://www.dcza.sk/sk/schematizmus/knazi/surab-jozef-mgr-hon-dekan-na-odpocinku

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turzovka 1963 - - 1967 - - Šuráb, Jozef kaplán
Kysucké Nové Mesto 1967 - - 1971 - - Šuráb, Jozef kaplán
Dolná Tižina 1971 - - 1971 po - Šuráb, Jozef správca farnosti
Divina 1971 - - 1982 - - Šuráb, Jozef správca farnosti
Varín 1982 - - 1991 - - Šuráb, Jozef správca farnosti
Horná Súča 1991 - - 1996 - - Šuráb, Jozef správca farnosti
Višňové 1996 - - 2000 - - Šuráb, Jozef správca farnosti 1999 honor. dekan
Žabokreky nad Nitrou 2000 - - 2003 - - Šuráb, Jozef farár
Rajecké Teplice 2003 - - 2008 - - Šuráb, Jozef farár
Kysucký Lieskovec 2008 - - 2011 - - Šuráb, Jozef výpomocný duchovný
Lodno 2011 - - - - - Šuráb, Jozef dôchodok