logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠtvrtecký, Imrich

Iné mená:

Stvrteczky Emericus.

Tituly:

sídelný kanonik bratislavskej kapituly

Životopisné dáta:

* 22. októbra 1784 – † 6. decembra 1856, Bratislava

Životopis:

Teológiu ukončil v seminári sv. Štefana v r. 1807 po štvrtom ročníku. 6. novembra toho roka bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako prebendát v bratislavskom kapitulskom kostole. V r. 1808 bol tam sukcentorom a kaplánom u sv. Martina. 17. apríla 1815 obdržal farnosť Trstín v Bratislavskej župe. 4. decembra 1845 bol vymenovaný a 31. decembra t. r. inštalovaný za bratislavského kanonika. V r. 1837 daroval dvetisíc florénov na ružencovú slávnosť v Trstíne. Bol opátom Opátstva sv. Márie de Ságha.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 944

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trstín 1815 apr. 17. 1845 dec. 4. Štvrtecký, Imrich farár