logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠtrbavý, Elemír

Tituly:

biskupský ceremoniár, notár cirkevného súdu, trpiteľ za vieru, honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 28. mája 1914, Dolné Naštice, okr. Bánovce nad Bebravou – † 16. októbra 1979, Spišská Nová Ves, poch. v Dolných Našticiach

Životopis:

Stredoškolské štúdiá absolvoval v Nitre. Teológiu študoval v Bratislave, kde bol 26. júna 1938 vysvätený za kňaza. Prvý rok svojho kňazského života prežil ako kaplán v Skalitom, no v októbri nastúpil na základnú vojenskú službu. Vrátil sa o pol roka späť do Skalitého, no v jeseni r. 1939 nastúpil ako kaplán v Zákopčí, v r. 1940 sa stal kaplánom v Žiline, a zároveň bol vymenovaný za archivára na biskupskom úrade. Od roku 1941 pôsobil na Biskupskom úrade v Nitre ako ceremoniár biskupa Karola Kmeťka. Popri práci na biskupskom úrade bol v roku 1947 ustanovený za notára cirkevného súdu.
Spolu s Andrejom Patkom boli ako spolupracovníci biskupa Eduarda Nécseya 2. júna 1950 spolu s ním izolovaní. Bol zatvorený v Mučeníkoch do polovice septembra 1951. Takmer okamžite po prepustení bol poverený zastupovaním kaplána v Chynoranoch. V tejto farnosti strávil niekoľko mesiacov. V januári 1952 ho vystriedal v Chynoranoch Dr. Štefan Janega, ktorý nastúpil ako správca farnosti. V tom istom roku, so štátnym súhlasom, bol poverený úradom kaplána v Nemšovej a od r. 1955 spravoval farnosť Jasenica v okrese Považská Bystrica. V r. 1977 mu udelili čestný titul kanonika. V tom istom roku išiel na dôchodok, na odpočinok odišiel do Spišskej Novej Vsi. Zomrel 16. októbra 1979 ako 65-ročný.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 176; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 159; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 49; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text; internetový zdroj, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 258.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Skalité 1938 - - 1939 - - Štrbavý, Elemír kaplán zákl. voj. sl.
Zákopčie 1939 - - 1940 - - Štrbavý, Elemír kaplán
Žilina 1940 - - 1941 - - Štrbavý, Elemír kaplán arch. BÚ, chór. kaplán
Nitra 1941 - - 1950 - - Štrbavý, Elemír ceremoniár BÚ 1947 notár Cirk. súdu
1950 - - 1951 sept. - Štrbavý, Elemír mimo pastorácie
Chynorany 1951 sept. - 1952 jan. 15. Štrbavý, Elemír kaplán
Nemšová 1952 jan. - 1955 - - Štrbavý, Elemír kaplán
Jasenica 1955 - - 1977 - - Štrbavý, Elemír správca farnosti 1977 č. kanonik
Spišská Nová Ves 1977 - - +1979 okt. 16. Štrbavý, Elemír dôchodok