logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠtefkovič Štefan, PhDr.

Tituly:

PhDr., pedagóg, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 19. júla 1908, Skačany, okr. Partizánske – † 8. mája 1983, Ostratice, okr. Partizánske, poch. v Skačanoch

Životopis:

Teologické štúdiá absolvoval na Teologickom inštitúte v Nitre a v inštitúte Collegio Nepomuceno v Ríme. Dňa 9. júla 1933 ho vysvätili za kňaza.
Od 1. novembra 1933 bol kaplánom v Močenku a od 1. októbra 1934 pôsobil ako diplomovaný profesor náboženstva v trenčianskom gymnáziu a zároveň bol kaplánom v Dolnej Súči. V rokoch 1936-1939 bol profesorom v Nitre. Doktorát filozofie získal v r. 1938 v Bratislave. Cez vojnu vyučoval na gymnáziu v Trenčíne a v rokoch 1946-1950 pôsobil ako profesor náboženstva na Štátnom gymnáziu v Žiline. Za horlivé vyučovanie náboženstva a za nekompromisné morálne i svetonázorové postoje ho 1. marca 1950 z tohto gymnázia, ako aj zo školskej služby vôbec prepustili. V r. 1951 ho dokonca uväznili za prácu s mládežou, v rokoch 1952-1960 bol administrátorom farnosti v Nitrianskej Strede a kaplánom v Bánovciach nad Bebravou, v rokoch 1960-1975 správcom farnosti vo Vysočanoch, potom až do smrti v Ostraticiach. Zomrel tak, ako žil, v plnom pracovnom nasadení, sám. Po skončení rannej sv. omše v sakristii kostola v Ostraticiach odovzdal svoju dušu nebeskému Otcovi, ešte oblečený do omšového rúcha, akoby aj v tejto chvíli chcel povedať, ako to bolo jeho zvykom: „Som pripravený“. Pohrebné obrady vykonal v Ostraticiach nitriansky sídelný biskup Mons. ThDr., JUDr. Ján Pásztor a potom previezli telesné pozostatky nebohého do rodných Skačian.
Bol vynikajúcim kazateľom, jeho kázne boli hlboko fundované a precízne vypracované. Aj napriek vážnemu zdravotnému stavu si svedomito plnil svoje kňazské povinnosti. V čase silného protináboženského boja sa usiloval udržať hlboké náboženské povedomie medzi ľudom, kde pôsobil. Patrí medzi kňazské osobnosti, ktoré šírili dobré meno našej obce na Slovensku i v zahraničí a na ktoré sme hrdí. Bol obľúbeným a váženým stredoškolským profesorom náboženstva, všeobecne vzdelaným a charizmatickým človekom.
Z taliančiny preložil od L. Scupoliho Duchovný boj (Trnava 1950).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 159; Schmatizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava-Trnava 1978, s. 324; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 73; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Močenok 1933 nov. 1. 1934 okt. 1. Štefkovič Štefan, PhDr. kaplán
Trenčín 1934 okt. 1. 1935 - - Štefkovič Štefan, PhDr. výp. kat.
Dolná Súča 1935 - - 1935 po - Štefkovič Štefan, PhDr. kaplán
Trenčín 1935 po - 1936 - - Štefkovič Štefan, PhDr. profesor
Nitra 1936 - - 1939 - - Štefkovič Štefan, PhDr. št. prof. 1938 PhDr.
Trenčín 1939 - - 1946 - - Štefkovič Štefan, PhDr. št. prof.
Žilina 1946 - - 1951 - - Štefkovič Štefan, PhDr. št. prof. náboženstvo
Nitrianska Streda 1952 - - 1952 - - Štefkovič Štefan, PhDr. administrátor
Bánovce nad Bebravou 1952 - - 1960 - - Štefkovič Štefan, PhDr. kaplán
Vysočany 1960 - - 1975 - - Štefkovič Štefan, PhDr. správca farnosti
Ostratice 1975 - - +1983 máj 8. Štefkovič Štefan, PhDr. správca farnosti č. dekan


Stručná bibliografia:

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042758Scupoli L.Duchovný boj1948