logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStaník, Imrich (1919-1992)

Tituly:

trpiteľ za vieru, honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 23. novembra 1919, Varín, okres Žilina – † 14. mája 1992, Trenčín, poch. vo Varíne

Životopis:

Po absolvovaní ôsmich rokov gymnaziálnych štúdií v Nitre študoval tamtiež v rokoch 1942 až 1947 na Vysokej škole bohosloveckej, pričom vysvätený na kňaza bol 15. júna 1947. Stal sa najprv kaplánom v Divine, v roku 1948 vo Valaskej Belej, v roku 1949 v Domaniži, v roku 1951 v Dubnici (dnes Dubnica nad Váhom, okres Ilava).
1. decembra 1951 bol internovaný v tábore v Podolinci, odkiaľ na základe povolávacieho rozkazu nastúpil do Pomocného technického práporu, v ktorom strávil 30 mesiacov. Z tábora v Kbeloch pri Prahe chodil pracovať do tunelov a kanálov pri Prahe, Karlových Varoch a v iných českých mestách, a to bez primeraných ochranných pomôcok v nevyhovujúcich pracovných podmienkach, následkom čoho sa mu zhoršil zdravotný stav, čo ho sprevádzalo až do konca života. Po návrate z PTP pôsobil Imrich Staník od júna 1954 ako kaplán v Oščadnici, pričom vypomáhal aj v Turzovke a Zákopčí. V roku 1956 ho pozvali do Nitry, kde pôsobil ako biskupský ceremoniár, konzistoriálny úradník, hlavný účtovník. Od 1.decembra 1960 bol mimo pastorácie a uväznený bol vo Valdiciach a v Bratislave od 23. 9. 1961 do 23. 5. 1962. Po návrate od roku 1962 sa stal správcom farnosti a neskôr spovedníkom sestier v Beckove, 1965 kurátorom Kaplnky sv. Anny v Trenčíne, od roku 1969 v Trenčíne-Orechovom a v rokoch 1970-1982 správcom farnosti Trenčín. Pre podlomené zdravie účinkoval ešte 10 rokov na menšej farnosti v Skalke nad Váhom. 17. júla 1983 bol menovaný za čestného dekana. Zomrel v trenčianskej nemocnici 14. mája 1992. Pochovaný je v rodnom Varíne.
V Orechovom sa usiloval pozdvihnúť farnosť predovšetkým duchovne. Obnovil prvé piatky a oživil vyučovanie náboženstva v škole.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 172; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 158; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 187.
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 27.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Divina 1947 - - 1948 - - Staník, Imrich (1919-1992) kaplán
Valaská Belá 1948 - - 1949 - - Staník, Imrich (1919-1992) kaplán
Domaniža 1949 - - 1951 - - Staník, Imrich (1919-1992) kaplán
1951 dec. 1. 1954 jún - Staník, Imrich (1919-1992) mimo pastorácie
Dubnica nad Váhom 1951 - - 1951 dec. 1. Staník, Imrich (1919-1992) kaplán
Oščadnica 1954 jún - 1956 - - Staník, Imrich (1919-1992) kaplán
Nitra 1956 - - 1960 dec. 1. Staník, Imrich (1919-1992) ceremoniár BÚ konzistoriálny úradník, hlavný účtovník
1960 dec. 1. 1962 - - Staník, Imrich (1919-1992) mimo pastorácie
Dražovce 1960 - - 1960 - - Staník, Imrich (1919-1992) administrátor
Beckov 1962 - - 1965 - - Staník, Imrich (1919-1992) správca farnosti spovedník sestier
Trenčín 1965 - - 1969 - - Staník, Imrich (1919-1992) Kurátor Kaplnka sv. Anny
Trenčín - Orechové 1969 - - 1970 - - Staník, Imrich (1919-1992) správca farnosti
Trenčín 1970 - - 1982 - - Staník, Imrich (1919-1992) správca farnosti
Skalka nad Váhom 1982 - - 1991 - - Staník, Imrich (1919-1992) správca farnosti 17. júla 1983 č. dekan
Trenčín 1991 - - +1992 máj 13. Staník, Imrich (1919-1992) dôchodok