logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStahovec, František

Tituly:

Mgr.

Životopisné dáta:

* 12. septembra 1949, Víťaz, okr. Prešov – † 9. marca 2021, Prešov, poch. vo Víťaze, okr. Prešov

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK bol 8. júna 1974 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Zborove v Bardejovskom okrese, od r. 1977 v Prešove, od r. 1978 bol v Sečovskej Polianke do r. 1987. Neskôr pôsobil vo farnostiach Nižný Hrušov, Svinia, Senné a v rodisku, kde aj zomrel.
Pohrebné obrady so zádušnou svätou omšou sa konali 13. marca 2021 v Kostole sv. Jozefa vo Víťaze. Následne ho pochovali na miestnom cintoríne.

Pramene:

https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/zomrel-knaz-frantisek-stahovec;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210310024

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zborov 1974 - - 1977 - - Stahovec, František kaplán
Prešov 1977 - - 1978 - - Stahovec, František kaplán
Sečovská Polianka 1978 - - - - - Stahovec, František kaplán
Nižný Hrušov 1984 - - 1997 - - Stahovec, František administrátor-farár
Svinia 1997 - - 2004 - - Stahovec, František farár
Senné 2004 - - - - - Stahovec, František farár