logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSpusta, Štefan

Iné mená:

Szpuszta

Tituly:

vicearchidiakon, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 1871, Jakubov, okr. Malacky – † 17. apríla 1936, Lysá pod Makytou, okr. Púchov

Životopis:

Teológiu študoval v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre. Za kňaza bol vysvätený v r. 1893. Bol kaplánom v Belej v žilinskom okrese, v rokoch 1894-1895 v Makove, v rokoch 1896-1899 vo Valaskej Belej. Od r. 1900 bol duchovným správcom v Marikovej. V r. 1901 zložil prosynodálne skúšky a stal sa v Marikovej farárom. Od r. 1910 bol vicearchidiakonom a školským inšpektorom. Od r. 1911 bol farárom v Slopnej a vicearchidiakonom pružinského dištriktu. Napokon od r. 1918 pôsobil v Lysej pod Makytou. V r. 1933 žil na odpočinku.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis 1913, Nitra 1912, s. 156; nekrológ in Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 134

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Belá pri Varíne 1893 - - 1894 - - Spusta, Štefan kaplán
Makov 1894 - - 1896 - - Spusta, Štefan kaplán
Valaská Belá 1896 - - 1900 - - Spusta, Štefan kaplán
Horná Maríková 1900 - - 1911 - - Spusta, Štefan administrátor, farár
Slopná 1911 - - 1922 - - Spusta, Štefan farár
Lysá pod Makytou 1922 - - 1934 - - Spusta, Štefan farár
Lysá pod Makytou 1934 - - +1936 apr. 17. Spusta, Štefan dôchodca