logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSovovič, Štefan

Iné mená:

Sovovics, Stephanus. Szobovics Stephanus. Szovovics Stephanus. Sovovič Štefan. Sovovič Martin.

Životopisné dáta:

* Žiar nad Hronom – † 9. januára 1759, Dubová, okr. Brezno

Životopis:

23. decembra 1729 vstúpil do alumnátu v Budíne, kde absolvoval teológiu po ročníku morálnej teológie. 11. mája 1732 bol vysvätený za kňaza. 4. novembra toho roka bol poslaný do duchovnej správy. Ako kaplán pôsobil v Detve a tri roky v Ľupči. 13. júna 1735 bol ustanovený za farára vo Zvolenskom Svätom Ondreji čiže v Brusne. V r. 1744 postavil povalu kostola. Tam v r. 1755 vykonal vizitáciu Jozef Baťán, ktorý o farárovi zaznačil: „Už 20 rokov slúži dušiam. Je životom skúsený.“ Od 21. novembra 1757 bol v Dubovej, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 972; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovský Ondrej 1735 jún 13. 1735 - - Sovovič, Štefan farár
Brusno 1735 jún 13. 1758 - - Sovovič, Štefan farár
Nemecká 1757 nov. 21. +1771 jan. 9. Sovovič, Štefan farár