logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSoóky, Ignác

Iné mená:

Soóky Ignatius.

Životopisné dáta:

* 18. júla 1758 – † 25. marca 1860, Rétság, Maďarsko

Životopis:

Teológiu absolvoval v seminári sv. Štefana v r. 1809 po štvrtom ročníku. 10. augusta toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Galante, od r. 1812 v Kameníne, od r. 1814 v Mužle, od r. 1815 v Pataku, od r. 1820 znovu v Mužle a od r. 1822 v Seliciach. 7. apríla 1823 bol vymenovaný za farára v Kukučínove. Nato 28. júla 1829 obdržal farnosť Štúrovo. Od 13. februára 1833 bol vo Veľkom Kýre. 1. októbra 1858 bol prijatý do Spolku sv. Vojtecha, usadil sa v Rétságu, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s.931

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kukučínov 1823 apr. 7. 1829 júl 28. Soóky, Ignác farár
Štúrovo 1829 aug. 11. 1833 feb. 13. Soóky, Ignác farár
Veľký Kýr 1833 feb. 13 1858 okt. - Soóky, Ignác farár