logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSokolský, Jozef

Iné mená:

Sokolský Jozef

Životopisné dáta:

* 26. júla 1949, Močarany, Michalovce – † 24. augusta 2020, Štítnik, okr. Rožňava, poch. v Močaranoch

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol 6. júna 1976 vysvätený za kňaza. Po vysviacke pôsobil ako ceremoniár na biskupskom úrade v Rožňave. V roku 1977 sa stal farárom vo farnosti Muráň, v roku 1978 farárom vo farnosti Gelnica, v roku 1990 administrátorom farnosti Vyšný Medzev. Od r. 2010 pôsobil v Štítniku, najprv ako administrátor, od r. 2016 ako farár.
Zádušná svätá omša v kostole sv. Júdu Tadeáša v Štítniku 26. augusta 2020 celebroval generálny vikár Mons. Miloš Gazdík. 27. augusta 2020 slúžil J. E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne v kostole sv. Gorazda v Michalovciach – Močarany.

Pramene:

Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200824027

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
BÚ Rožňava 1976 - - 1977 - - Sokolský, Jozef cer.
Muráň 1977 - - 1978 - - Sokolský, Jozef správca farnosti
Gelnica 1978 - - 1990 - - Sokolský, Jozef správca farnosti
Vyšný Medzev 1990 - - 2010 - - Sokolský, Jozef farár