logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSluka, Štefan

Iné mená:

Szluka Stephanus. Sluka Štefan

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

2. marca 1694 bol ustanovený do bližšie neurčenej farnosti na Gemeri. Od 19. júna 1696 bol v Opatovciach nad Žitavou, nato od 18. mája 1701 v Turanoch. Od 12. marca 1706 bol v Tekovskej Breznici. 8. októbra 1709 prijal bližšie neurčenú farnosť v Liptovskej župe, ale už 7. decembra toho roka bol ustanovený v Babinej, 12. novembra 1710 v Starej Haliči. Od 19. decembra toho roka bol v Križovanoch nad Dudváhom, kde bol činný až do r. 1713.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 970; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žitavany 1696 jún 19. 1701 - - Sluka, Štefan farár
Turany 1701 máj 18. 1704 - - Sluka, Štefan farár
Tekovská Breznica 1706 mar. 12. 1709 okt. 8. Sluka, Štefan farár
Babiná 1709 dec. 7. 1710 nov. 12. Sluka, Štefan farár
Stará Halič 1710 nov. 12. 1710 dec. 19. Sluka, Štefan farár
Križovany nad Dudváhom 1710 dec. 19. 1713 - - Sluka, Štefan farár