logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSkrak, Ján

Životopisné dáta:

* 28. júna 1902, Krompachy, okr. Spišská Nová Ves – † 18. augusta 1988, Markušovce, okr. Spišská Nová Ves

Životopis:

Ján Skrak sa narodil 28. júna 1902 v Krompachoch, ako syn rodičov Jána a Anny rod. Valkovskej. Pochádzal z dvanástich detí. Časy boli ťažké a tak už od detstva pomáhal svojmu otcovi – roľníkovi pri hospodárstve. Po vysviacke bol ustanovený za kaplána v Spišskom Hrhove, kde pôsobil vyše pol roka. Od 01. júla 1928 začal spravovať farnosť Liptovský svätý Ondrej. V roku 1939 mu biskup Ján Vojtaššák zveril redaktorstvo časopisu sv. Rodina. Po dvanástich rokoch pôsobenia v Liptovskom sv. Ondreji sa Ján Skrak konečne vrátil na svoj rodný Spiš – do Markušoviec, kde prišiel 06. februára 1940. Keďže za slovenského štátu miestni činitelia žili v nezhode s niektorými občanmi a vznikali spory, kôli konsolidácii sa stal po dobu zhruba jedného roka miestnym predsedom HSĽS. Za povstania pomáhal raneným partizánom, raneného poručíka Marcinku sám odniesol do budovy školy, kde mu poskytol pomoc.
Od 01. mája 1950 do 30. septembra 1951 mu pripadlo spravovať okrem Markušovskej farnosti aj Rudniansku expozitúru. Od 26. februára 1970 je „investitus parachus“, teda farár uvedený do úradu. Ján Skrak istý čas pôsobil aj vo funkcii diecézneho cenzora. Do dôchodku odišiel 01. júla 1981. Zomrel 18. augusta 1988 v 79. roku života a v 54. roku kňazstva.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 242
http://farnostrudnany.sk/byvali-spravcovia-farnosti.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Spišský Hrhov 1927 - - 1928 - - Skrak, Ján kaplán
Liptovský Ondrej 1928 júl 1 1940 - - Skrak, Ján správca farnosti
Markušovce 1940 febr. 6. - - - Skrak, Ján farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
38854Svätá rodina19396Podáva: Ján Skrak. Najsvätejšie Srdce Ježiša, učiteľom rodičov vo výchove detí.