logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠkoluda, Oto

Životopisné dáta:

* 2. septembra 1926, Špačince, okr. Trnava – † 15. augusta 1997, Trnava, poch. v Cíferi

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 18. októbra 1951 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Krakovanoch v okrese Piešťany, v rokoch 1952-1958 v blumentálskej farnosti Bratislava-Nové mesto, v r. 1958 v Holíči v okrese Skalica, v rokoch 1959-1961 v Zlatých Moravciach, v r. 1961 v trnavskej Farnosti sv. Mikuláša. V rokoch 1962-1964 spravoval farnosť Horné Orešany v trnavskom okrese, v rokoch 1964-1974 Ludanice v okrese Topoľčany. V rokoch 1974-1983 pôsobil vo Veľkých Levároch v okrese Malacky. Od r. 1983 pôsobil v Trstíne v trnavskom okrese, najprv ako administrátor, neskôr ako farár. Zomrel v Trnave, je pochovaný v Cíferi.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 355;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-S.htm; http://cifer.fara.sk/index.php?page=kalendarium-2016

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krakovany 1951 okt. 18. 1952 - - Školuda, Oto kaplán
Bratislava - Nové Mesto 1952 - - 1958 - - Školuda, Oto kaplán
Holíč 1958 - - 1959 - - Školuda, Oto kaplán
Zlaté Moravce 1959 - - 1961 - - Školuda, Oto kaplán
Trnava 1961 - - 1962 - - Školuda, Oto kaplán
Horné Orešany 1962 - - 1964 - - Školuda, Oto správca farnosti
Ludanice 1964 - - 1974 - - Školuda, Oto správca farnosti
Veľké Leváre 1974 - - 1983 - - Školuda, Oto správca farnosti
Trstín 1983 - - 1997 - - Školuda, Oto správca farnosti