logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSkačáni, Ján (Veľké Ripňany, 1630)

Iné mená:

Szkacsányi Joannes. Skacsányi

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1630 bol farárom v Riben čiže Veľkých Ripňanoch. 4. a 5. októbra t. r. sa zúčastnil na synode slávenej v Trnave. Keď bol farárom v Adamovských Kochanovciach, násilím nekatolíkov bol nútený prejsť do filiálky, vzdajúc sa materskej farnosti.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 967

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rybany 1630 sp. - - - - Skačáni, Ján (Veľké Ripňany, 1630) farár
Adamovské Kochanovce 1630 po - - - - Skačáni, Ján (Veľké Ripňany, 1630) farár