logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSixti, Štefan

Iné mená:

Sixti Stephanus, Sixty Štefan

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

27. októbra 1700 bol ustanovený za farára v Sedliackej Dubovej. Od 14. apríla 1703 bol v Liptovskom Svätom Mikuláši, od 24. júla 1706 v Krásne. Odtiaľ prešiel 4. mája 1709 do Žemberoviec. Od 13. decembra toho roka bol v Radvani, kde bol činný až do r. 1712.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 925; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sedliacka Dubová 1700 okt. 27. 1703 apr. 24. Sixti, Štefan farár
Liptovský Mikuláš 1703 apr. 24. 1705 - - Sixti, Štefan farár
Krásno 1706 júl 24. 1709 máj 1. Sixti, Štefan farár
Žemberovce 1709 máj 4. 1711 - - Sixti, Štefan farár
Radvaň 1709 dec. 13. 1712 - - Sixti, Štefan farár