logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠimek, František

Iné mená:

Šimek Franciscus

Tituly:

Mons., profesor, kazateľ, autor spevníkov, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 31. júla 1911, Kuklov, okr. Senica – † 24. júna 1998, Dedinka, okr. Nové Zámky

Životopis:

Pochádzal z remeselníckej rodiny. Základnú školu vychodil v rokoch 1917-1923 v rodisku, gymnázium v Skalici, kde
25. júna 1928 zmaturoval. Teológiu študoval v rokoch 1932-1936 v Trnave a v rokoch 1936-1937 dokončil v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal v Trnave 29. júna 1937.
Ako kaplán pôsobil v r. 1937 v Bzovíku, Smoleniciach, Banskej Štiavnici, v r. 1938 v Smoleniciach, v r. 1939 v Piešťanoch. Po vykonaní predpísanej skúšky sa stal profesorom na biskupskom gymnáziu v Trnave, kde vyučoval v r. 1939-1940. V rokoch 1940-1951 bol správcom farnosti v Bzovíku. Popri pastorácii sa zapájal aj do spolkovej a sociálnej činnosti v Združení katolíckej mládeže a Jednote mužov a žien. Vo Farskom liste v r. 1943 opísal históriu kostola a farnosti, zozbieral a vydal Spevník náboženských piesní (1946). V r. 1941 ho poverili funkciou cirkevného školského dozorcu, v r. 1945 sa stal dekanom a v r. 1947 biskupským školským komisárom. V rokoch 1951-1956 spravoval farnosť v Nitrianskej Blatnici, v rokoch 1956-1958 v Kútoch a v rokoch 1958-1961 v Rohožníku, kde sa pričinil o vnútorné a vonkajšie okrášlenie kostola. V rokoch 1961-1966 ho zbavili štátneho súhlasu. Potom pôsobil od r. 1966 v Báhoni, kde vybudoval budovu farského úradu, od r. 1971 v Dedinke v novozámockom okrese. Získal si uznanie a obdiv svojimi kázňami, ktoré chodilo počúvať čoraz viac záujemcov. V r. 1994 ho postihla zákerná choroba.
V r. 1991 vydal Spevníček náboženských piesní, ktoré zozbieral a doplnil. Dňa 12. novembra 1991 bol poctený titulom monsignore. Jeho zásluhou sa v r. 1988 v Dedinke postavila Lurdská jaskyňa a neskôr v r. 1997 bol vybudovaný Katolícky dom. Svojou nebojácnosťou a vernosťou kňazskému poslaniu v čase prenasledovania Cirkvi bol aj napriek šikanovaniu vzorom pre kňazov i svojich veriacich.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 355; Šimek, F.: Zo spomienok farára. Hlas ľudu, 19. 4. 1990; Válková, I.: Studnička mnohým prinavrátila zdravie. Pohronie, 14. 1. 1997; Hnilica, J.: K výročiu smrti Mons. Františka Šimeka. Naše novosti, 15. 6. 1999;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-S.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bzovík 1937 jún 29. 1937 po - Šimek, František kaplán
Smolenice 1937 po - 1937 po - Šimek, František kaplán
Banská Štiavnica 1937 po - 1938 - - Šimek, František kaplán
Smolenice 1938 - - 1939 - - Šimek, František kaplán
Piešťany 1939 - - 1939 po - Šimek, František profesor náboženstva
Trnava 1939 po - 1940 - - Šimek, František profesor náboženstva
Bzovík 1940 - - 1951 - - Šimek, František správca farnosti, farár 1941 cirk. škôldozorca, 1945 z. okr. dekana, 1947 bisk. šk. komisár, a okr. dekan
Nitrianska Blatnica 1951 - - 1956 - - Šimek, František správca farnosti
Kúty 1956 - - 1958 - - Šimek, František správca farnosti
Rohožník 1958 - - 1961 - - Šimek, František správca farnosti
1961 - - 1966 - - Šimek, František mimo pastorácie
Báhoň 1966 - - 1971 - - Šimek, František správca farnosti cenzor kníh
Dedinka 1971 - - +1998 jún 24. Šimek, František správca farnosti 12. november 1991 titul monsignore


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
939265Šimek, FrantišekSpevníček náboženských piesní1946
850373Šimek, FrantišekSpevníček nábožných piesní1991