logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSerédi, Mikuláš Juraj, OSB

Životopisné dáta:

* 19. februára 1911, Diakovce, okr. Šaľa – † po r. 1975, Kostolné Kračany, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Ako mladík vstúpil do Rehole sv. Benedikta, po skončení teologických štúdií bol ordinovaný 14. júla 1935. V štúdiách pokračoval v Prahe, kde bol zároveň duchovným pre maďarských veriacich. Od r. 1939 bol výpomocným duchovným v Budapešti, v r. 1941 zastupujúcim farárom v opátstve Celldömölk. Od r. 1942 bol profesorom gymnázia v Ostrihome, potom od r. 1945 profesorom bohoslovia a duchovným v nemocnici v Komárne. V r. 1949 pôsobil v Kameničnej, Kláštore pod Znievom, Vrícku, Bacúchu, v r. 1950 v Tŕní v okrese Zvolen, v rokoch 1951-1953 v Brezanoch v okrese Prievidza, v rokoch 1953-1960 vo Vígľašskej Hute-Kalinke. V rokoch 1960-1975 pôsobil vo farnosti Lehnice, od r. 1975 v Kostolných Kračanoch.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 353;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-S.htm;

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Budapešť (Maď.) 1939 - - 1941 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB výpomocný duchovný
Celldömölk (Maď.) 1941 - - 1942 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB farár opátstvo
Ostrihom (Maď.) 1942 - - 1945 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB profesor gymnázia
Komárno 1945 - - 1949 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB prof. bohosl. duchovný v nemocnici
Kameničná 1949 - - 1949 po - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB interný administrátor
Kláštor pod Znievom 1949 po - 1949 po - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
Vrícko 1949 - - 1949 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
Bacúch 1949 po - 1950 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
Tŕnie 1950 - - 1951 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
Nedožery-Brezany 1951 - - 1952 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
Vígľašská Huta-Kalinka 1953 - - 1960 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
Lehnice 1960 - - 1975 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti
Kostolné Kračany 1975 - - 1979 - - Serédi, Mikuláš Juraj, OSB správca farnosti