logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSenquiczi, Matej

Iné mená:

Senquiczi Mathias.

Tituly:

prepošt

Životopisné dáta:

† 1645, Orod, Maďarsko

Životopis:

Začlenený do trnavského seminára, postúpil do Viedne na Bursa Agni. V r. 1608 sa stal rektorom trnavského gymnázia. 9. marca 1611 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika, aby pokračoval v štúdiách. 25. marca toho roka bol vysvätený za kňaza, a hneď sa stal farárom v Dolnej Strede, kde zastával tento úrad až do r. 1612, vtedy prešiel do Svätého Beňadika za prefektora, odtiaľ do Krásnej nad Hornádom. V r. 1614 sa stal altaristom Altárie Najsv. Trojice. 26. apríla 1624 dostal svätojurskú prepozitúru a bol riadnym kazateľom maďarského ľudu. 29. decembra 1630 sa stal svätotomášskym prepoštom, nato apoštolským protonotárom, neskôr orodským prepoštom, prísediacim kráľovskej tabule. 1. januára 1636 bol inštalovaný za veľprepošta. V r. 1629 a 1638 podpisoval Trnavskú synodu.

Pramene:

Péterffy, conc. II. s. 264. 374; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 917

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolná Streda 1612 - - - - - Senquiczi, Matej farár