logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSéllyey, Ján

Iné mená:

Séllyey Joannes

Životopisné dáta:

* 31. marca 1879, Jacovce, okr. Topoľčany – † ?

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy, nar. 31. marca 1879, Jacovce. Vysvätený bol 24. júna 1903. Pôsobil ako kaplán v obci Voderady, v rovnakom roku kaplán v obci Topoľčianky, 1910 farár v obci Urmince, 1923 okr. dekan 1930 farár Žihárec. Viac informácií zatiaľ nemáme.

Pramene:

Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905.
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Voderady 1903 - - 1903 po - Séllyey, Ján kaplán
Topoľčianky 1903 po - 1910 - - Séllyey, Ján kaplán
Urmince 1910 - - 1930 - - Séllyey, Ján farár 1923 okr. dekan
Žihárec 1930 - - 1938 - - Séllyey, Ján farár