logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSedlák, Imrich (1916-1998)

Tituly:

rímskokatolícky kňaz, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 8. januára 1916, Košice-Barca – † 1. marca 1998, Košice, poch. v Košiciach-Barci

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 29. júna 1940 vysvätený v Košiciach za kňaza. Do roku 1945 pôsobil ako kaplán, administrátor a správca fary v Hernádnémety, Olaszliszka, Boťany, Berzék. Od 1. februára 1945 bol administrátorom farnosti Zlatá Idka, v rokoch 1947-1950 pôsobil v Čečejovciach v okrese Košice-okolie. V rokoch 1950-1952 bol mimo pastorácie. V rokoch 1952-1955 pôsobil v Cejkove v trebišovskom okrese, v rokoch 1955-1993 vo farnosti Perín v okrese Košice-okolie. Od roku 1993 žil na dôchodku v Perine a v Košiciach. Pohrebné obrady boli 4. marca 1998 v Košiciach-Barci, kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 106; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 180-181; parte

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hernádnémeti(Maďarsko) 1940 - - 1941 - - Sedlák, Imrich (1916-1998) kaplán
Olaszliszka(Maďarsko) 1941 - - 1942 - - Sedlák, Imrich (1916-1998) kaplán
Boťany 1942 - - 1942 - - Sedlák, Imrich (1916-1998) doč.správca farnosti
Berzék 1942 - - 1945 - - Sedlák, Imrich (1916-1998) kaplán
Zlatá Idka 1945 - - 1947 - - Sedlák, Imrich (1916-1998) správca farnosti
Čečejovce 1947 - - 1950 - - Sedlák, Imrich (1916-1998) správca farnosti
1950 - - 1952 - - Sedlák, Imrich (1916-1998) mimo pastorácie
Cejkov 1951 - - 1955 - - Sedlák, Imrich (1916-1998) správca farnosti
Perín 1955 - - 1993 - - Sedlák, Imrich (1916-1998) správca farnosti
1993 - - - - - Sedlák, Imrich (1916-1998) dôchodok