logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSchormann, Andrej

Iné mená:

Schormann Andreas.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Od r. 1633 bol farárom v Novákoch. V r. 1634 tam vykonal vizitáciu Ján Solnensis, ktorý referuje o rôznych špeciálnych záležitostiach, že strecha chrámu je tak zničená, že v čase dažďa musia veriaci odísť z kostola. Všetky chrámové klenoty v zámku zhynuli. Farár má na slávenie omše všetko vlastné. Má šesť poddaných. Výchovu odmietajú šľachtici Majthényiovci. Na Veľkú noc rozbili farárovi sud piva. Preceptor Rajcsányi v neprítomnosti farára vtrhol do fary a strhol zo stola koberec. Farárovho mlynára šľachtici stiahli do svojich prác a takto obťažovali farára. 2. júna 1636 sa spor medzi farárom a jeho poddanými urovnal vzhľadom na polovicu osadníkov Malej Lehoty.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 913

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nováky 1634 - - 1636 sp. - Schormann, Andrej farár