logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSárkány, Ján

Iné mená:

Sárkány de Ákosháza Joannes.

Životopisné dáta:

* 2. mája 1800, Buzádsziget, Maďarsko – † 25. augusta 1855, Zemné, okr. Nové Zámky

Životopis:

Teológiu absolvoval v r. 1823 v seminári Marianum. Roky 1824 a 1825 prečkal v kňazskom dome v Ostrihome. 15. augusta 1824 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Šamoríne. Od r. 1826 bol prebendátom a sukcentorom ostrihomskej metropolie. Od r. 1827 sa liečil v Bratislave. Od r. 1829 bol bez úradu v Prílepoch. V r. 1831 bol kaplánom v Komárne. Od r. 1832 bol vojenským kaplánom prvej rytierskej légie uhorského arcivojvodu Ferdinanda. Od r. 1837 bol hradným kaplánom vo vojenskej invalidovni v Celle. Od r. 1840 bol hradným kaplánom garnizóny v Komárne. 5. apríla 1846 bol vymenovaný za farára v Zemnom, kde 22. septembra toho roka vykonal vizitáciu archidiakon Vincent Jaroš. Zomrel na choleru.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 907

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zemné 1846 apr. 5. +1855 aug. 25. Sárkány, Ján farár