logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSághy, Albert

Iné mená:

Sághy Albertus

Životopisné dáta:

† marec 1690, Tekovské Lužany, okr. Levice

Životopis:

17. júna 1670 bol ustanovený za farára v Egegu čiže Hokovciach. Od 9. marca 1686 bol v Hornej Ždani, od 9. mája toho roka v Hrkovciach. Od 30. augusta 1687 bol v Tekovských Lužanoch, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 904; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hokovce 1670 jún 17. - - - Sághy, Albert farár
Hrkovce 1686 máj - 1688 - - Sághy, Albert farár
Horná Ždaňa 1686 mar. 9. 1687 - - Sághy, Albert farár
Tekovské Lužany 1687 aug. 30. +1690 mar. - Sághy, Albert farár