logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSadovský, Ján

Iné mená:

Szadovszky Joannes

Životopisné dáta:

*ca 1696 – +po 1750

Životopis:

Sádovský, Ján, ca 1696 – po 1750, r. k. kňaz, mecén. Ako farár pôsobil v Prečíne (PB), (1719–1721) a v rokoch 1721–1750 vo Veľkých Bieliciach (od 1976 časť Partizánskeho). Pritom do r. 1750 súbežne administroval aj uprázdnenú susednú farnosť Žabokreky nad Nitrou (PE); tam naposledy krstil 28. 10. 1750. Na jeho podnet sa v Bieliciach r. 1723 začala výstavba terajšieho Kostola sv. Alžbety uhorskej, finančne podporená ostrihomským prepoštom Františkom Medňanským a spočiatku realizovaná pod patronátom tamojšieho zemepána Pavla Leopolda Medňanského. – Sádovský časť svojich humanitných štúdií absolvoval na prievidzskom piaristickom gymnáziu a v prospech tamojšieho kolégia 3. 8. 1741 ustanovil omšovú základinu s vkladom tisíc zlatých. Peniaze boli uložené na šesťpercentný úrok u Imricha Trnovského (Tarnócziho) z Vysočian (BN) a piaristi dlhodobo spotrebúvali na svoju činnosť len úroky z tohto vkladu.

Pramene:

Mail: Dr. Ladislav Hagara, PhD. [30.3.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prečin 1719 - - 1721 - - Sadovský, Ján farár
Žabokreky nad Nitrou 1721 - - 1750 - - Sadovský, Ján excurrendo z V. Bielic
Veľké Bielice 1721 - - 1750 - - Sadovský, Ján farár