logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRozmus, Štefan

Tituly:

PaedDr.

Životopisné dáta:

* 22. júla 1946, Buglovce, okr. Levoča

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol 21. júna 1969 vysvätený za kňaza Spišskej diecézy. Pôsobiská: 1.7.1969 - kaplán Ružomberok, 1.9.1969 - 30.9.1973 - kaplán Sp. Nová Ves, 1.10.1973 - 31.11.1977 - Kaplán, Ružomberok - Biely Potok, 1.12.1977 - 31.12.1983 - správca farnosti Slovenská Ves, 1.1.1984 - 30.6.1994 - správca farnosti Iliašovce, 1.7.1994 - 30.6.2005 - Farár, Oravská Polhora; 1.7.2005 - - farár, Hôrka.
Počas jeho pôsobenia bol v Oravskej Polhore r. 2004 slávnostne konsekrovaný kostol Božského Srdca Ježišovho.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 242;
www.fararuzomberok.sk/rukac/2004; www.farnostopolhora.sk/?page_id=59

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ružomberok 1969 júl 1. 1969 aug. 31. Rozmus, Štefan kaplán
Spišská Nová Ves 1969 sept. 1. 1973 sept. 30. Rozmus, Štefan kaplán
Ružomberok 1973 okt. 1. 1977 nov. 30. Rozmus, Štefan kaplán spr. expoz. Biely Potok
Slovenská Ves 1977 dec. 1. 1983 dec. 31. Rozmus, Štefan správca farnosti
Iliašovce 1984 jan. 1. 1994 jún 30. Rozmus, Štefan správca farnosti
Oravská Polhora 1994 júl 1. 2005 jún 30. Rozmus, Štefan farár
Hôrka 2005 júl 1. - - - Rozmus, Štefan farár
Domaňovce 2012 júl 12. - - - Rozmus, Štefan farár
Bugľovce 2014 júl 8. - - - Rozmus, Štefan dôchodca