logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRosinský, Ján Nepomuk

Iné mená:

Roszinszky, Ján Nepomuk

Tituly:

kanonik, bernolákovec, mecén

Životopisné dáta:

* 29. mája 1749, Bánovce nad Bebravou – † 21. decembra 1821, Nitra

Životopis:

Študoval na gymnáziu a od r. 1767 v piaristickom teologickom učilišti v Nitre. Za kňaza ho vysvätili v r. 1773.
Krátko bol študijným dozorcom a zástupcom rektora kňazského seminára v Nitre. Od r. 1774 pôsobil ako farár v Lednických Rovniach, od r. 1776 v Pruskom a od r. 1783 v Ilave, kde sa neskôr stal i dekanom. Vymenovali ho za titulárneho kanonika (1792), neskôr bol kanonikom i rektorom kňazského seminára v Nitre (od r. 1803), súčasne aj poradcom nitrianskeho sídelného biskupa Jozefa Klucha. Bol spoluzakladateľom Slovenského učeného tovarišstva, aktívnym členom jeho pobočných stánkov v Lednických Rovniach a v Nitre.
Patril k štedrým mecénom národných podujatí a slovenskej tlače. Vynikal aj ako kazateľ. Významná bola jeho príležitostná kázeň v bernolákovskej slovenčine, ktorá vyšla tlačou pod titulom Kázeň, kteru pri slawném Poswacání Kostela w Zámku Obdokowském od oswitenich pp. grofow Berényi Sigismunde, a zrodenég paňi grofki Pongrácz Julianni zbudowáneho, dna 15. Augusta r. p. 1805 powedel Joannes Nepom. Roszinszky (Trnava 1805). Kázeň vyšla aj v maďarčine. Slovenskú kázeň zaradil Michal Rešetka ako reedíciu do druhého zväzku svojej zbierky kázní, vydanej pod titulom Kázňe Príhodné (Trnava 1894).

Pramene:

Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 282; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lednica 1775 jún - 1776 - - Rosinský, Ján Nepomuk farár
Pruské 1776 - - 1783 - - Rosinský, Ján Nepomuk farár
Ilava 1783 - - 1803 - - Rosinský, Ján Nepomuk farár