logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRohanszky, Bartolomej

Iné mená:

Rohanszky Bartholomaeus.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1559 bol farárom v Dvorníkoch, kde sa v tom roku konala vizitácia, v ktorej je o farárovi: „Uchováva sviatosť v kalichu, viac luteránskom. Inak všetky obrady vysluhuje katolícky.“ V r. 1560 tam vykonal vizitáciu Michal Szegedy, ktorý o farárovi toto: „Bez manželky, vysvätený v Trnave vdp. Zondinom. V mravoch aj v náboženstve napodobňuje latinskú cirkev.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 897-898

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dvorníky 1559 a 1560 - sp. - Rohanszky, Bartolomej farár