logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRivolovič, Peter

Iné mená:

Rivolovics Petrus. Ryvolovich Peter

Životopisné dáta:

† 6. januára 1749, Hronský Beňadik, okr. Žarnovica

Životopis:

7. mája 1716 bol ustanovený za farára v Hornej Mičinej. Od 17. apríla 1723 bol v Hájnikoch, do r. 1727 aj v Sielnici. V r. 1736 sa zriekol farnosti. Nato sa stal kaplánom a konventuálom vo Svätom Beňadiku, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 896; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Mičiná 1716 máj 7. 1723 apr. 17. Rivolovič, Peter farár
Sielnica 1723 apr. 17. 1727 - - Rivolovič, Peter farár
Sliač 1723 apr. 17. 1736 - - Rivolovič, Peter farár