logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRichter, Štefan

Iné mená:

Richter Stephanus. Richter Štefan

Životopisné dáta:

* 8. decembra 1827 – † 5. októbra 1866

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1856 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Brezne, Banskej Bystrici a Žarnovici, potom bol prebendátom. Od r. 1856 bol profesorom latinčiny a náboženstva na reálke v Kremnici, neskoršie sa stal riaditeľom. Zomrel ako 39 ročný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brezno 1852 sp. - - - - Richter, Štefan kaplán
Banská Bystrica 1854 sp. - - - - Richter, Štefan kaplán
Žarnovica 1856 sp. - - - - Richter, Štefan kaplán