logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRibány, František

Iné mená:

Ribány Franciscus.

Životopisné dáta:

17. st.

Životopis:

Pochádzal z Trstína. Bol veľmi dobrým študentom. Vysvätený bol 1. mája 1691. Od 24. apríla 1692 pôsobil v Ardanovciach, od 25. februára 1695 v Trstíne v Bratislavskej župe. Od 7. apríla 1703 bol vo Vrbovom, kde bol činný až do r. 1705.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 893

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ardanovce 1692 apr. 24. 1695 feb. - Ribány, František farár
Trstín 1695 feb. 25. 1703 apr. 7. Ribány, František farár
Vrbové 1703 apr. 7. 1705 - - Ribány, František farár