logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRévay, Štefan František

Iné mená:

Révay L. B. Stephanus, Franciscus. De Réva Štefan. Révay Štefan.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Ako chovanec generálneho seminára promoval v r. 1663 z filozofie. V r. 1671 bol činný v duchovnej správe v Sučanoch. V r. 1672 sa uvádza ako farár v Podunajských Biskupiciach. Odtiaľ bol preložený do Turčianskej župy. 17. apríla 1679 bol ustanovený za farára v Hájnikoch, kde v tom istom roku prestal pracovať.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 891; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sučany 1671 - - 1672 - - Révay, Štefan František farár
Podunajské Biskupice 1672 - - 1673 - - Révay, Štefan František farár
Sliač 1679 apr. 17. 1679 - - Révay, Štefan František farár