logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRepáši, Adam

Iné mená:

Repassy

Životopisné dáta:

* 20. februára 1888, Richvald, okr. Bardejov – † 18. marca 1964, Košice, poch. Verejný cintorín

Životopis:

Gymnázium navštevoval v Bardejove a Prešove, teológiu študoval v Košiciach, po skončení teologických štúdií ho 7. februára 1912 vysvätil košický biskup A. Fischer - Colbrie za kňaza. Bol kaplánom v Košických Olšanoch, dočasným administrátorom v Drienovci, kaplánom v Máde a v Tokaji, v r. 1913 kaplánom v Abaújszántó. V rokoch 1914 bol vojenským kurátom v košickej vojenskej nemocnici. Po skončení vojny sa v r. 1918 stal dočasným administrátorom farnosti Zlatá Idka v okrese Košice-okolie, pričom bol od r. 1919 notárom dištriktu, od 16.9.1924 farárom. V rokoch 1929-1945 pôsobil vo Vranove nad Topľou, najprv ako administrátor, od r. 1932 ako dekan, farár, od r. 1935 moderátor dištriktu. V r. 1945 sa stal kaplánom v Kecerovciach a potom správcom nemocnice v Košiciach. V r. 1951 bol vymenovaný za kanonika–magistra VIII. Je pochovaný na Verejnom cintoríne.
Dňa 18.1.1950 zložil sľub vernosti ČSR. Za svoj kladný postoj k ľudovodemokratickému zriadeniu bol považovaný za jedného z pionierov vlasteneckého katolíckeho duchovenstva na východe Slovenska.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 172-173

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košické Olšany 1912 - - 1912 - - Repáši, Adam kaplán
Drienovec 1912 - - 1912 - - Repáši, Adam kaplán
Mád(Maďarsko) 1912 - - 1912 - - Repáši, Adam kaplán
Tokaj(Maďarsko) 1912 - - 1913 - - Repáši, Adam kaplán
Abaújszántó(Maďarsko) 1913 - - 1914 - - Repáši, Adam kaplán
v košickej vojenskej nemocnici 1914 - - 1918 - - Repáši, Adam vojenský kurát
Zlatá Idka 1918 - - 1929 - - Repáši, Adam administrátor
Vranov nad Topľou 1929 - - 1945 - - Repáši, Adam administrátor-farár
Kecerovce 1945 - - 1945 - - Repáši, Adam kaplán
Košice 1945 - - - - - Repáši, Adam správca nemocnice