logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRaukovics, Jozef

Iné mená:

Raukovics Josephus.

Životopisné dáta:

† 14. októbra 1801, Halič, okr. Lučenec

Životopis:

30. marca 1751 bol ustanovený za farára vo Včelinciach. 3. augusta 1764 sa stal administrátorom a hneď nato farárom vo Veľkom Blahove, kde v tom roku dostal nástupcu, ale zostal až do r. 1768. Vtedy bolo proti nemu vyšetrovanie, a sám skončil odstránený. 10. júna 1771 sa stal administrátorom v Sóshartyáni, tam bol až do 21. augusta 1779, vtedy ho dali na odpočinok. V r. 1781 sa stal administrátorom novozriadenej farnosti Kajal, kde bol až do r. 1785, potom bol na dôchodku. Zomrel v Haliči.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 886

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Včelince 1751 mar. 30. 1764 - - Raukovics, Jozef farár
Veľké Blahovo 1764 - - 1764 - - Raukovics, Jozef farár
Soóshartyán (Maďarsko) 1771 jún 15. 1779 aug. 21. Raukovics, Jozef farár
Kajal 1781 - - 1785 - - Raukovics, Jozef farár